BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

Projektet drivs av: Sveriges Psykologförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

Barn- och ungdomsguiden (BU-guiden) syftar till att ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. I projektet ska 8-10 lokala elevkårer, tillsammans med professionella aktörer sammanställa konkreta verktyg, förslag på åtgärder och hänvisningar till fortsatt stöd. Materialet presenteras i BU-guiden, en ny sektion av webbportalen Psykologiguiden som särskilt vänder sig till målgruppen barn och unga från och med årskurs 6, vårdnadshavare, skolpersonal och andra aktörer som behöver kvalitetssäkrad kunskap. BU-guiden ska innehålla en frågesida där intresserade kan få svar från experter.

Efter projektet kommer BU-guiden drivas av Psykologförbundet.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt