Byggnation av föreningslokal Planetgatan 2 i Halmstads kommun

Projektet drivs av: Unga KRIS Halmstad

Beskrivning av projektet

Vi har tagit över en f.d affärslokal på Planetgatan 2 i Halmstad som vi ska bygga om efter verksamhetens behov. Det har varit en lång väntan på bygglovet som precis godkändes men nu kan arbetet börja på allvar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2012.

Kontakt

Ort
Halmstad