Byggnation av kombinationshall för gymnastik i Karlskrona kommun

Projektet drivs av: Karlskrona Gymnastikförening

Beskrivning av projektet


Karlskrona gymnastikförening vill bygga en gymnastikhall särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning, verksamhet det idag inte finns ändamålsenliga lokaler för i Karlskrona. Föreningen har satt upp mål att bredda sin verksamhet med aktiviteter som ungdomar visat särskilt stort intresse för, dessa möjliggörs genom den nya anpassade gymnastikhallen. Hallen kommer att användas av flera lokala föreningar samt skolenheter på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lokalt projekt.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Kontakt

Ort
Karlskrona