Byggnation av multiidrottsplats vid Kungsvallen i Kjula

Projektet drivs av: Jäders Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar. Multiplanen består av en konstgräsyta av gräs och sand och på vintern ska möjligheten att anlägga en isyta finnas. Aktiviteterna som kan erbjudas är handboll, basket, fotboll, innebandy samt andra bollekar. Platsen kommer att vara en spontanidrottsyta som är öppen för alla att använda. Ytan kommer inte att kunna bokas.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2018.

Kontakt

Ort
Eskilstuna