Byggnation av samlingslokal i Ljungby kommun

Projektet drivs av: Ljungby IF

Beskrivning av projektet


Ljungby IF planerar att bygga en klubbstuga som ska fungera som bland annat samlingslokal, kansli, utbildningsplats och en plats för barn och ungdomar att mötas. Klubbstugan spelar en viktig roll som social mötesplats och kommer att vara fullt ut tillgänglighetsanpassad. Föreningen blir av med sin äldre, ej tillgänglighetsanpassade stuga, inom kort och planerar därför anlägga en ny. I samband med det kommer de starta upp ny verksamhet för nyanlända barn och ungdomar samt dela ytan med FUB som får ett eget kansli i huset. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Kontakt

Ort
Ljungby