Byggnation av utegym i Karlstad kommun

Projektet drivs av: Handikappföreningarna i Karlstad

Beskrivning av projektet

Handikappföreningarna i Karlstad vill bygga ett tillgänglighetsanpassat utomhusgym, eftersom de utomhusgym som finns på orten idag inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Handikappföreningarna i Karlstad är ett samverkansorgan för 16 medlemsföreningar. HSOK vill bygga ett tillgänglighetsanpassat utomhusgym, eftersom de utomhusgym som finns på orten idag inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att skapa ett tillgänglighetsanpassat och gratis motionsalternativ i Karlstad utifrån målgruppernas egna behov, och där man inte måste träna på vissa bestämda tider. I det nya gymmet ska underlag, typ av maskiner, skyltning och information vara anpassade för olika funktionsvariationer. Friskis & Svettis Karlstad kommer att arrangera prova-på-tillfällen, regelbunden träning och ge instruktioner i hur maskinerna ska användas. Instruerande skyltar kommer också att finnas intill maskinerna.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Karlstad