Byggnation av utegym och hinderbana

Projektet drivs av: Järve Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya träningsmöjligheter för barn och unga i byn Jävre genom att bygga ett belyst utegym kombinerat med hinderbana på den egna idrottsanläggningen Jullevallen.

Projektets syfte är att utveckla nya träningsmöjligheter för barn och unga i byn Jävre genom att bygga ett belyst utegym kombinerat med hinderbana på den egna idrottsanläggningen Jullevallen. I projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa intilliggande omklädningsrum och toaletter. Utrymmet är tänkt att användas både spontant dagligen och för organiserad träning i Jävre IF:s regi. Föreningen kommer att anordna instruktörstillfällen och prova-på-dagar för målgrupperna.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Kontakt

Ort
Jävrebyn