Byggnation av utegym och hinderbana i Tänndalen

Projektet drivs av: Tänndalens byalagsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bredda utbudet av fysiska aktiviteter för i första hand ungdomar under barmarkssäsongen.

Genom att bygga ett utegym och hinderbana vill föreningen skapa en samlingsplats där det går att träna både spontant och i organiserad form. Föreningen räknar med att utegymmet och hinderbanan kommer att användas dagligen för spontan träning och cirka två dagar i veckan i organiserad form. Föreningen kommer att arrangera prova-på-tillfällen för att få igång verksamheten.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Kontakt

Ort
Tänndalen