Certifiering

Projektet drivs av: Kung Saga Förening

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till en attitydförändring på arbetsmarknaden som ska leda till att fler unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kommer in på arbetsmarknaden.

Målet är att ta fram och etablera en ny metod, en certifiering som är en form av kvalitetsstämpel av arbetsplatser som möjliggör arbetstillfällen för målgruppen. Certifieringen ska tas fram och prövas av målgruppen genom ett nära samarbete med arbetsgivare. Dialogen med arbetsgivare sker inom deras CSR-arbete, man kommer att göra undersökningar och enkäter för att ta reda på arbetsgivares behov. Utifrån detta tar de fram utbildning och kriterier som prövas på några arbetsplatser tillsammans med målgruppen. Efter utvärderingar och justeringar tas en modell för certifiering fram och sprids till arbetsgivare på olika sätt. Parallellt kommer filmer göras i syfte att påverka och väcka intresse hos arbetsgivare. Projektet ska leva vidare i ett socialt företag där personer ur målgruppen arbetar med utbildning och certifiering av arbetsplatser. För att säkerställa överlevnaden så kommer man även att sälja platser inom daglig verksamhet och andra servicetjänster.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Hägersten