Chans till dispens - Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall (CTD-projektet)

Projektet drivs av: Synskadades Riksförbund Kalmar Län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning.

SRF Kalmar ska med projektet Chans till dispens (CTD) förbättra möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning. Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika simulatorer och riktiga fordon för att på så vis öka förutsättningarna att klara testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter. Projektet kommer utgöras av ett antal av personer från målgruppen som genomgått Statens väg- och transportforskningsinstituts simulatortest. CTD-materialet planeras bestå av både filmer och böcker med träningstips.

Målsättningen är att CTD-verktygen ska finnas vid stroke- och synrehabiliteringen samt inom trafikskolornas specialcenter.

Efter projektets slut kommer CTD-materialet i form av filmer och böcker med träningstips, att finnas tillgängliga att ladda ner gratis på projektets hemsida.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Kalmar