Coaching projektet

Projektet drivs av: Personskadeförbundet RTP

Beskrivning av projektet

Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

Personskadeförbundet RTP ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade. Syftet med projektet är att personer som nyligen förlorat en kroppsdel och är mitt i livet ska kunna träffa en person med egen skadeerfarenhet som ska hjälpa personen med coachning och att vara en förebild. I projektet ska en utbildning och lämplighetsprövning utformas. Kunskap som personer fått genom egen skadeerfarenhet ligger till grund för utbildningen.

Verksamheten ska efter projektets slut ingå i RTP:s ordinarie verksamhet.

Projektet ska samarbeta med lämpliga vårdaktörer, som ska bistå med information till patienter och med kunskap.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Sundbyberg