Creative Point

Projektet drivs av: Den ideella föreningen Brew House Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa Sveriges mest tillgängliga kulturscen, ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

I Brew House i Göteborg ska projektet skapa Sveriges mest tillgängliga kulturscen. Verksamheten, driven av personer med funktionsvariationer, blir ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap. Genom deltagarstyrda evenemang, seminarier och utbildningar samlas kunskap och erfarenheter som blir utgångspunkt för reflektion och debatt kring allas möjlighet till kulturskapande och delaktighet i kulturarrangemang. Scenen kommer att fungera som en yta där kulturaktörer får testa och utveckla tillgängligt arrangörskap samt bli certifierade inom området. Projektet kommer att ta fram kurser och utbildningar i projektledning och tillgängligt arrangörskap för yrkesutbildningar, kulturarbetare och eventarrangörer samt utveckla ett mentorskapsprogram för personer med funktionsvariation som vill arbeta inom fältet.

Efter tre år kommer projektet att fortsätta som en del av Brew House ordinarie verksamhet och finansieras genom att sälja utbildningar, arrangemang och expertis.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg