Cykling och Integration

Projektet drivs av: Korpen Piteå MIF (Motionsidrottsförening)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge ensamkommande ungdomar möjlighet att lära sig att cykla så att de lättare kan integreras och ta del av Piteå och det svenska samhället.

Vidare är syftet att projektet ska skapa möten och öka förståelsen mellan nyanlända och Piteåborna, inom Korpen samt i stort. Projektet innebär praktisk cykelträning och teori om trafikregler. Samtliga deltagare ska även få lära sig att utföra enklare cykelreparationer och underhåll. Målgruppen är ensamkommande ungdomar och målet är att minst 75 procent av de ensamkommande ungdomarna ska lära sig att cykla. Målet är också att projektet ska bidra till ”ett Piteå för alla”. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare hos Korpen och övriga samarbetspartners.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Piteå