Dansa mitt liv

Projektet drivs av: Föreningen Sverige Berättar

Beskrivning av projektet

Projektet ska utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsnedsättning.

Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsnedsättningar på äldreboenden samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

Ett av de främsta målen är att ta fram en digital applikation som enkelt kan användas som flexibelt verktyg med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad.  Projektet ska skapa applikationens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsnedsättning på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i en digital dansbank. Aktiviteterna ska genomföras enskilt, i grupp och genom generationsmöten, vilka möjliggörs i samarbetet med förskola, dansskola och unga yrkesdansare.

Efter projekttiden kommer den digitala applikationen att finnas för gratis nedladdning, fritt att användas nationellt på äldreboenden där ledare kan var personal, lärare eller cirkelledare.  

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg