Där vänskap och kultur skapas

Projektet drivs av: Kulturskolan Norrköping

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt intresse för musik, teater, dans och poesi/scentext i syfte att öka integrationen i kommunen.

Utöver det vill man stärka mötesplatsen genom att fokusera på arrangörskap, där ungdomar 15-25 år, ska få lära sig hur man går från projektidé till färdig produktion. Bland de mål man satt upp för projektet är att 150 ungdomar ska vara aktiva i arrangörskap inom sina genrer. Arrangörsnätverk ska skapas inom alla genrer. Projektet kommer att drivas av Kulturskolan i samverkan med bland andra Norrköpings fritidsgårdar och Sensus Norrköping. Utöver dessa parter finns såväl lokala, regionala som nationella kulturorganisationer. I projektet planerar man att erbjuda fem halvtids tjänster till ungdomar. Efter projekttiden planeras för att verksamheten ska införlivas i fritidsgårdarnas, kulturskolans och Sensus ordinarie verksamhet.     

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Norrköping