Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

Projektet drivs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Projektets syfte är att unga ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom projektet vill man ta det digitala inflytandet till nästa nivå och ge unga en möjlighet att göra organisationer och kommuner mer tillgängliga och transparenta.

Målet för projektet är att öka ungas inflytande inom föreningsliv och politik, att öppna upp politiska institutioner och organisationer för att målgruppen, som på olika sätt exkluderas från beslutsfattade processer, lättare kan delta. Inom projektet hjälper unga personer föreningar och politiska institutioner att förnya sig och vara mer inkluderande mot unga med hjälp av digitala verktyg. Målgrupper för projektet är unga som är aktiva i föreningar, beslutsfattare i föreningslivet, kommuntjänstemän och politiker.

Teamet med demokratihackers ska kunna fungera som konsulter inom föreningsliv och offentlig förvaltning och ambitionen är att verksamheten drivs vidare som en ideell förening efter projektets slut.

Efter avslutat projekt

Projektet har utvecklats till en ideell förening, Digidem Lab, och cirka 50 unga har bedrivit 44 olika projekt under de tre åren. Bland annat har det skapats en resursbank för offentliga institutioner, demokratiskastader.se och en för organisationer, democat.me med totalt 11 verktyg och metoder.

Metoder och digitala verktyg har implementerats i fyra stadsdelar (Västra Hisingen, Majorna-Linné och Lundby i Göteborg och Skärholmen i Stockholm) samt hos Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården i Göteborg.

Arbetet har organiserats i föreningens labb, där unga personer själva fått komma med initiativ till och driva projekt med projektledarnas handledning. Det har gett en unga en ökad förståelse för att driva projekt samt ökad kunskap om hur digital teknik kan användas för att öka demokratiskt deltagande vilket var syftet med projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg

Projektets webbsida