Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet drivs av: Fridhems folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Projektet Den Autodidakta Generationens Akademi ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet. Genom bland annat en labbgrupp som utvecklar pedagogiska metoder ska projektet ta fram och testa terminslånga pilotkurser. Resultaten från arbetet kommuniceras fortlöpande genom en talkshowserie på Youtube. En digital mötesplats skapas för att underlätta samordningsarbetet mellan de medverkande parterna. Skånes folkhögskolor i samverkan driver sedan plattformen och sprider resultaten till andra utbildningsanordnare.

Fridhems folkhögskola driver projektet i samverkan med ett antal skånska folkhögskolor och tillsammans med en grupp 18–25-åringar som ägnar mycket tid åt olika intressen inom vilka sociala nätgemenskaper spelar stor roll.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Svalöv