Den långa flykten och jag

Projektet drivs av: ASOV Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och konfliktdrabbade områden.

Syftet är att stärka målgruppen unga kvinnor och män genom att skapa trygga mötesplatser, organisering, samtal och kunskapsspridning kring jämställdhet, sexuella rättigheter och våldsförebyggande.

Målet är att nå totalt 300 unga med ett organiserat stöd som omfattar aktiviteter och metoder som samtalsgrupper, traumastöd och länkning till andra relevanta samhällsinsatser. Inom projektet kommer man även att erbjuda ledarskapsutbildning och andra aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Efter projektet ska ungdomarna ha organiserat sin verksamhet, en del har blivit ledare och verksamheten ska drivas vidare med stöd från ASOV Stockholm.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

9%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

9%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Skarpnäck