Dövas Kulturarv

Projektet drivs av: Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning

Beskrivning av projektet

Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro.

Projektet ska samla in berättelser från personer med olika grad av hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet ska sedan sättas samman till en webbaserad stadsvandring i Örebro där besökarna med hjälp av sin mobil får möta såväl intervjuade som fiktiva personer som presenteras med hjälp av historiska och nutida fotografier och filmer. Stadsvandringen presenteras på svenskt teckenspråk, med svensk text och tal som tillval. Materialet blir även till ett läromedel för barn och unga med hörselnedsättning. Det insamlade materialet tas om hand, vårdas och tillgängliggörs av ArkivCentrum i Örebro.

Efter projektets slut kommer den webbaserade stadsvandringen att förvaltas av Örebro kommun medan läromedlet förvaltas av Teckenbro AB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Örebro