Downs syndrom och Alzheimers sjukdom

Projektet drivs av: Alzheimer Sverige

Beskrivning av projektet

Alzheimer Sverige har tillsammans med samarbetspartner genomfört pilotstudier av minnesutredningar för personer med Downs syndrom i tre regioner i syfte att skapa en arbetsmodell som utgår från ett patient och anhörigperspektiv.

Projektet har därefter sammanställt underlaget och använt det i utbildningar för bl.a. omsorgspersonal. Projektet har erbjudit gratis telefonrådgivning på fem språk för anhöriga, omsorgspersonal och boendepersonal. Filmen: Perspektiv på Downs syndrom har också producerats under projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Lund