Dynamo - möjligheternas förlag

Projektet drivs av: Demokratipiloterna

Beskrivning av projektet

Vi ser stor potential i unga vuxna med social och psykisk funktionsuppsättning, de är kreativa och driftiga, men har svårt att nå fram på arbetsmarknaden. Hos oss ges de möjlighet att förverkliga sina drömmar i ett förlag som de själva ska driva.


  • Att vidga arbetsmarknaden för unga med funktionsuppsättning som står långt från ett arbete.
  • Att öka omvärldens kunskap och därmed öka dess förståelse och tolerans.
  • Att stärka målgruppens självförtroende och självkänsla.

Övergripande mål

  • Att vid projektets slut ha startat ett förlag som drivs av unga vuxna med psykisk och social funktionsuppsättning.
Delmål
  • Att förlaget ger ut en bok per år, skrivna av unga författare eller blivande författare.
  • Att ge 2-4 personer med funktionsnedsättning ett avlönat arbete inom förlaget.
  • Att öka delaktigheten i det kulturella rummet för gruppen unga vuxna med funktionsnedsättning, bl.a. delta i Bokmässan år 3 med utgiven bok.
  • Att verka opinionsbildande i samarbete med olika föreningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm