Ekonomismart

Projektet drivs av: Folkuniversitetet i Karlstad

Beskrivning av projektet

Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, som får konkreta tips och praktiska verktyg för att klara vardagen, dels till yrkesverksamma, som får ta del av Ekonomismarts metodstöd för förebyggande arbete.

Ekonomismart är i ett nationellt utbildningskoncept utan säljande inslag som hjälper unga vuxna mellan 18 och 30 år att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och få en hållbar ekonomi genom hela livet.

Ekonomismart är i dag en ordinarie verksamhet och genom det breda sammarbetet mellan myndigheterna: Konsumentverket och Finansinspektionen, civilsamhället: Folkuniversitetet, det privata: Sparbanksstiftelser och kommunerna. Det breda sammarbetet har visat sig vara en framgångsfaktor för att nå en lågsiktig finansiering med en effektiv verksamhet. Finansiärerna får en uppväxling av insatt finansiellt medel och det sker en utväxling av förebyggande verksamhet i kommunerna även efter att utbildningen genomförts. Ekonomismart är här för att stanna!

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2009 och avslutades i oktober 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2009 och avslutades i oktober 2012.

Kontakt