En helt ny värld

Projektet drivs av: Clownetterna

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom barns unika förmåga att i lek kunna synliggöra och lösa olika problem.

Målgrupp är barn och familjer från krigshärjade länder som i huvudsak bor på asylboenden i Västmanlands län samt personal, barn och ungdomar som kommer i kontakt med familjerna. Med barnkonventionens värdegrund kommer projektet att anordna föräldragrupper, samtal, och personalutbildningar genom att använda lek, fantasi och olika kreativa uttryck. Aktiviteterna kommer att leva vidare efter projekttidens slut i organisationens regi. Projektet kommer att samarbeta med Asylhälsans BVC, Västerås och Svenska Kyrkan Västerås.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Västerås