Filmbron

Projektet drivs av: Örebro Filmförening ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Unga filmare ska ges stöd i form av utbildning, workshoppar, handledning, utrustning, kontakter och mötesplatser för att kunna ta steget vidare och våga satsa på ett arbete med film. Särskilda ansträngningar kommer att göras för att få med nyanlända ungdomar respektive tjejer med filmintresse. Nätverket och den regionala verksamhet som byggs upp kommer att fortsatt stödjas från olika offentliga aktörer och inrymmas i Örebro Filmförenings ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Örebro