Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

Projektet drivs av: Föreningen KulturUngdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga rättigheter samt diskutera och ha workshops kring källkritik, läsförståelse och mediekunskap.

Projektet Filmplats samlar unga för att genom skapande av rörliga bilder öka intresset för och engagemanget i demokrati, mänskliga rättigheter och den egna orten.

Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år i hela Västra Götaland, där lokala filmgrupper ska startas i ett flertal kommuner. Deltagarna ska erbjudas varierande kunskapshöjande insatser, inspiration och personlig handledning, samt möjlighet att tillsammans skapa ett gemensamt filmverk som sammanfattar ungas visioner för vårt samhälle. 

Inom projektet ska lokala ungdomsledare och unga mentorer utbildas, för att efter projektets slut och med hjälp av KulturUngdoms filmutvecklare säkra verksamhetens framtid.

Arbetet ska bedrivas i tätt samarbete med lokala aktörer, till exempel fritidsgårdar, biografer och studieförbund, och förankras i kommunernas ungdomsverksamhet som kommer att  få stöd från KulturUngdoms ledare och tillkommande mentorer.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg