Flickinitiativet

Projektet drivs av: Barkarö SK

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås.

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås. Det syftar även till att främja förståelse för olika kulturer och främja integration. Aktiviteterna bedrivs framförallt av kvinnliga ledare. Barnen och ungdomarna är med och formar verksamheten för att skapa trygga platser. Utbildning sker av både nya ledare och blivande idrottsföräldrar och målgrupperna nås genom föreningarna Barkarö SK och Bäckby United samt skolor och fritidsgård.

Målet är att få fler flickor att spela fotboll och fler att hålla på längre, men också att utveckla en bredare fotbollverksamhet och ett aktivare föreningsliv i Bäckby. Målgruppen är flickor i åldern 6-15 år, som tidigare av olika skäl inte fått chansen att spela fotboll samt de som redan är aktiva inom fotbollen.

Efter projektet är avslutat kommer verksamheten att drivas vidare av Bäckby United men med långsiktigt samarbete och stöd från Barkarö SK.

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Västerås