Föreningar tillsammans

Projektet drivs av: Edsbyns IF Bandyförening

Beskrivning av projektet

Projektet Föreningar tillsammans syftar till att etablera en arbetsmodell där enskilda personer, föreningsliv, näringsliv och myndigheter arbetar tillsammans för att nyanlända ska etableras i Ovanåkers kommun.

Målet är att nyanlända barn och ungdomar ska bjudas in till många olika aktiviteter, för att öka möjligheten att hitta någon aktivitet man gillar och möta människor som man gärna vill träffa igen. Projektet kommer att arbeta med att samla information om föreningarnas aktiviteter i Ovanåker, samt bjuda in till andra gemensamma aktiviteter. Projektet ska samordna och ge stöd med kommunikation, transport och personal. Efter projektets tid kommer en samverkan mellan föreningarna att finnas och aktiviteterna återfinns i föreningarnas ordinarie verksamhet, men med fler nyanlända deltagare. Lärdomar från projektet kommer att skapa bättre förutsättningar för nyanlända i Ovanåker.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Edsbyn