Föreningspatrullen

Projektet drivs av: Föreningsservice i Piteå

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet.

Projektet syftar till att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning.

Målet är att utveckla en verksamhet som erbjuder arbete och sysselsättning utanför daglig verksamhet, genom ett nära samarbete mellan föreningslivet, kommunen och målgruppen. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som har rätt till daglig verksamhet. I projektet ska lämpliga arbetsuppgifter inom föreningslivet identifieras, deltagare matchas med rätt arbetsplats och få handledning på plats. De deltagare som vill och kan kommer coachas vidare ut på öppna arbetsmarknaden. I projektet ska även friskvårdsaktiviteter för målgruppen utvecklas.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom föreningen i nära samarbete med kommunen. 

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Piteå