Framtidens E-sport

Projektet drivs av: Female Legends

Beskrivning av projektet

Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år.

E-sporten har förutsättningar att locka alla människor, trots det är den övervägande majoriteten av spelarna killar. Det gäller särskilt proffsscenen där ytterst få tjejer finns representerade. Undersökningar visar att tjejer känner större otrygghet och lägre delaktighet inom gamingkulturen där e-sport är en tydlig tävlingsgren. I projektet avser föreningen att verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke binära personer i åldern 13-25 år. Genom att arrangera särskilda träningsläger för målgruppen och ta fram en handlingsplan för en framtida jämlik e-sport hoppas projektet medverka till nya sammanslutningar av spelande tjejer samt medverka till att etablerade föreningar upprättar planer för en mer jämställd verksamhet. I projektet ska även informationsmaterial för föräldrar och en modell för utbildning av ungdomsledare tas fram. Efter projektet lever metoder och modeller vidare i de föreningar som medverkar och i de nya föreningar som bildas. Utbildningsmaterial och handlingsplan ska spridas genom samarbetsparter och på konferenser och spelmässor. Målet är att medverka till en mer inkluderande e-sportsscen där separatistiska föreningar likt Female Legends inte behöver finnas.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i februari 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg