Från byspår till idrottskarriär

Projektet drivs av: Jämtland-Härjedalens skidförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma inom Jämtland-Härjedalens skidförbund och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar med ungdomsverksamhet i länet.

Jämtland-Härjedalens skidförbund har under ett antal år utvecklat och testat olika idéer inom skidsporten för att locka till sig och behålla ungdomar. Genom samarbete i ungdomsfrågor samt tävlings- och träningsaktiviteter har de lokala skidföreningarna lyckats upprätthålla en aktiv verksamhet trots att flera av föreningarna har få medlemmar. Följande projekt avser att sammanställa de aktiviteter som varit lyckosamma och formulera en användarvänlig metod med tillhörande metodbok som ska distribueras till samtliga skidföreningar med ungdomsverksamhet i länet. På lång sikt är målet att sprida metoden till fler skidförbund i Sverige men även till andra idrottsförbund med liknande utmaningar. Målgruppen är barn 13-20 år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Östersund