Funka utan skam

Projektet drivs av: Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Beskrivning av projektet

Funka utan skam syftar till att stärka individer med assyrisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Projektet kommer också att rikta sig till den svensk-assyriska gruppen i Sverige för att förändra synen på funktionsnedsättning. 

Det huvudsakliga syftet är att förändra synen på funktionsnedsättning bland svensk-assyrier. I Assyrien och Mellanöstern som helhet är synen på funktionsnedsatta många gånger negativ och problemfylld. En familj kan känna skam över att ett barn har en funktionsnedsättning. Genom projektet vill vi jobba med att ändra det negativa till positivt och stötta individen, familjen och kollektivet att se med nya ögon på funktionsnedsättning.

Målet med projektet är att svensk-assyrier med funktionsnedsättning ska få ökat självförtroende och kunskap om deras rättigheter. Synen bland svensk-assyrier på funktionsnedsatta ska förändras.

Samarbetspartners är Neuroförbundet och DHR. Andra involverade parter är Arbetsförmedlingen i Södertälje och funktionshinder råd i Södertälje, Jönköping och Göteborg. Assyriska riksförbundets lokalavdelningar i Södertälje, Jönköping och Göteborg involveras också i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Södertälje