Gatans rum

Projektet drivs av: Söderhamns konstförening

Beskrivning av projektet

Söderhamns konstförening vill tillsammans med unga, skapa en helt ny mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap, utveckla ett demokratirum av konstnärligt berättande.

Med projektet skapar unga en mötesplats i det offentliga digitala rummet där nyanlända och svenska barn och ungdomar i åldern 6 – 25 år kan mötas i konstnärligt skapande och på ett kreativt sätt göra sig hörda och bli sedda. Inom projektet utarbetar projektgrupp och referensgrupp en metod att i studiecirkelform, självorganiserade grupper, lägerverksamhet och workshops använda egna bilder och text i ett konstnärligt berättande. Metodprogrammet är en praktisk handledning i att skapa affischer genom en app och ett samtal om etik på nätet, upphovsrätt, mångfald, jämställdhet och normer men också affischens historia och hur man kan bilda en grupp. Projektet är nätbaserat och når därmed många unga i hela landet. Söderhamns Konstförening driver projektet vidare regionalt inom sin organisation tills det hittar en form att presenteras på nationell nivå. Erfarenheter och metod har också en kanal till regional och nationell nivå genom de medverkande studieförbunden.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Söderhamn