Generation integration - ÖVERLÄMNAT - Får ej publiceras!

Projektet drivs av: Internationella Föreningen

Beskrivning av projektet

Syftet är att ge unga en ny chans till att lära känna det samhälle de lever i och involvera de i dialogen kring värdegrunden. Genom att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning som utgår från deras egna intressen vill vi öka engagemanget.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Södertälje