glimt.nu

Projektet drivs av: Ensamkommandes förbund Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och samhörighet med demokratiska värderingar och det svenska samhället.

Projektet ska starta en interaktiv webb TV-kanal på lättillgänglig svenska.

Målet är att stärka målgruppens svenskakunskaper, men kanske framför allt öka tillförsikten inför framtiden genom medvetenhet och kunskap samt en känsla av samhörighet med demokratiska värderingar och till det svenska samhället. Projektet är tänkt att bli en kompletterande språkinlärning med ett parallellt syfte att förmedla samlad, ungdomsanpassad information och nyheter.

Efter projekttiden ska kanalen leva vidare inom föreningen med intäkter från annonsörer.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Projektets hemsida