Goalkeepers Academy

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa nya utbildningsmoduler för program inom gymnasiekolan i syfte att intensifiera skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling.

Projektet ska skapa nya utbildningsmoduler för program inom gymnasiekolan i syfte att intensifiera skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling. Modellen för programmet har likheter med den processutbildning om UF-företagande som finns inom gymnasieskolan, för att utveckla elevers entreprenörskap.
Om mindre än 12 år ska FN:s 17 globala mål vara uppnådda och en hållbar utveckling kräver beteendeförändring, kunskap och nya innovationer. Det vill projektet tillsammans med gymnasieungdomar vara med och utveckla. De ska arbeta fram fyra moduler och en digital plattform som ska användas av gymnasieskolor. Utvecklingen av modulerna och den digitala plattformen kommer att växlas upp under projektets gång.

Projektet kommer efter att projekttiden är slut att överleva genom dels olika bidrag från samarbetspartners från näringslivet, dels genom IOP (idéburet offentligt partnerskap). Fryshuset ska fortsatt vara ansvarig för underhåll och etablering av den fortsatta verksamheten.

Samarbetspartners från näringslivet, kommuner, skolor och myndigheter.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm