GoGlad

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet Väst

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett spel i form av en applikation.

Syftet med projektet är att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning genom att utveckla ett spel i form av en applikation. I spelet ska målgruppen odla, sköta om och samla virtuella frön för att slutligen skörda genom att promenera i sin verkliga miljö samtidigt som hon/han interagerar med reella platser genom ett så kallat AR-lager (Augment reality) som läggs på verkligheten. Under projekttiden kommer målgruppen tillsammans med personal i medverkande kommuner att utbildas till ambassadörer för att sprida och öka kännedomen om spelet och hjälpa nya deltagare att komma igång.

Efter projektets slut ansvarar Hushållningssällskapet Väst för det interaktiva spelets uppdateringar och webbplats.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Vänersborg