Gröna fingrar

Projektet drivs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

”Gröna Fingrar” består av rehabiliterande trädgårdsarbete, stadsodling och självhushåll. Projektet har Fontänhusmodellen med dess principer för inflytande som utgångspunkt. Handledare och medlemmar bygger tillsammans upp en rehabiliteringsträdgård.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Kontakt

Ort
Lund

Vår hemsida

Facebook