Hållbar utveckling med nya svenskar

Projektet drivs av: Stiftelsen Ekocentrum

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

Projektet ska även bidra till att öka kompetensen inom målgruppen nyanlända ungdomar för att göra bra och hållbara val. Inom ramen för projektet deltar målgruppen med kunskaper och färdigheter från sina respektive hemländer. En lärarhandledning ska tas fram och spridas till andra SFI-lärare, organisationer och skolor. Handledningen kommer att finnas tillgänglig digitalt för nedladdning.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg