Hälsa, delaktighet och lärande - Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Projektet drivs av: Norden svensk förening för nordiskt samarbete

Beskrivning av projektet

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje.

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder och vidareutveckla befintliga metodmaterial kring arbetsmiljöfrågor i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje. Målet är att skapa former för samverkan mellan elever och skolpersonal där ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön ligger i fokus och där välmående, delaktighet och arbetsglädje hänger ihop. Projektet avser att ta fram en digital plattform för kunskapsspridning samt att arrangera en spridningskonferens. Efter projektet ska metoden spridas genom föreningens lokalavdelningar och genom projektets samarbetsparter.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Projektets hemsida