Hälsoinspiratörsprojektet

Projektet drivs av: Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH)

Beskrivning av projektet

Hälsoinspiratörsprojektet genomförs tillsammans med Högskolan i Gävle och Riksförbundet FUB. Projektet skapar genom högskoleutbildning en ny nisch i arbetslivet för personer med utvecklingsstörning.

Syftet med projektet är att ge personer med utvecklingsstörning likvärdiga möjligheter till livslångt lärande som andra, bidra till förbättrad hälsa och förbättra möjligheterna till arbete.


  • Utveckla, starta och permanenta ett nytt, världsunikt högskoleprogram
  • Personer med utvecklingsstörning erbjuds och stimuleras till högre utbildning
  • Förbättrad hälsa hos personer med utvecklingsstörning, primärt de som bor på gruppbostäder
  • Ökad sysselsättning hos personer med utvecklingsstörning och en ny nisch i arbetslivet där de ses som en resurs
  • Normalisering. Högskolans värld öppnas upp för personer med utvecklingsstörning

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2011 och avslutades i augusti 2014.

Kontakt

E-post
Ort
Bollnäs