Hälsopeppen

Projektet drivs av: Region Västerbotten

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

Livsmedicin ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller en kurs som varvar teori och gruppdiskussioner med prova-på aktiviteter i samarbete med lokala föreningar. Till kursen ska det finnas en webbsida som kan fungera som digital mötesplats, kunskaps- och inspirationskälla. Syftet med Hälsopeppen är att främja psykisk och fysisk hälsa, öka delaktigheten i föreningslivet och bidra till att stärka deltagarnas sociala relationer.

Efter projektets slut planeras verksamheten fortsätta i regionens och de samverkande aktörernas regi.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med intresseorganisationer, lokalt föreningsliv, kommuner och studieförbund.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Ort
Umeå