Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

Projektet drivs av: Romska Ungdomsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till en bättre hälsa.

Projektets syfte och mål är att skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor, 16-25 år, som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till en bättre hälsa. Detta ska ske genom att varje individ får en ung romsk kvinnlig coach/mentor i samma ålder som är utbildad hälsoinspiratör. Mentorerna kommer att analysera målgruppens behov genom bland annat MI-samtal och därefter upprätta en individuell handlingsplan. I projektet kommer man även att producera och sända radioprogram, öka förutsättningarna för deltagarna på arbetsmarknaden, genomföra övningar för att öka jämställdhet och diskutera hedersproblematik, genomföra aktiviteter för att förbättra den fysiska hälsan bland projektdeltagarna samt bilda ett nätverk med deltagarna. Projektet kommer att ske i Skåne län och involverar ca 45 unga kvinnor under det första året.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i augusti 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i augusti 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö