Hassela Framåt

Projektet drivs av: Föreningen Hassela Helpline

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

Hassela Framåt är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS med mera. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Efter projekttiden har Hassela skapat nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Hassela avser fortsätta bedriva verksamheten tillsammans med berörda efter projektets slut.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Malmö