Healthy women

Projektet drivs av: Kista Sports Club

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta en hälsoverksamhet för tjejer och unga kvinnor i Järva för att stärka deras självförtroende och självkänsla.

Målet är att hjälpa fler i målgruppen att uppnå en hälsosam balanserad livsstil och att inspirera och sprida mer kunskap till tjejer i förorter för att komma igång med fysisk aktivitet. Med aktiva möjligheter till träning och föreläsningar ska projektet arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa. Den viktigaste och återkommande metoden blir därför gruppsammanhang som resulterar i att man håller igång mer kontinuerligt, via ett positivt grupptryck och gemenskap. Projektet är en del av den etablerade föreningen Kista Sports Club och efter projektets slut ska det drivas vidare genom att en ny förening bildas men i ett fortsatt samarbete.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Projektets webbplats

Facebook

Instagram