Hela spelaren

Projektet drivs av: Skellefteå Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska med hjälp av fotboll skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända. Målet är att målgruppen ska växa som individer.

Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda och nyanlända. Projektet kommer att skapa ett forum där ungdomarna samtalar kring skilda frågor utifrån sina olika bakgrunder. Föreningen har cirka 40-50 % personer med utländsk bakgrund som medlemmar. Teman på träffarna är exempelvis etik och moral, drogfrihet, integration, utanförskap, relationer och ledarskap.

Målet är att målgruppen genom projektet Hela spelaren ska växa som individer.

Efter projekttiden kommer Hela spelaren vara integrerad i Skellefteå FFs ordinarie verksamhet.

Projektet genomförs i samarbete med Sisu, kommunen, länsstyrelsen och Svenska kyrkan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Skellefteå