Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

RFSU Stockholm vill i samarbete med FoU Södertörn öka den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga som är placerade i jour- eller familjehem.

Förbundet ser en efterfrågan hos de unga när det gäller information och samtal kring frågor som rör sexualitet och hälsa och även en stor efterfrågan av hur familjehemmen kan vara ett stöd. Den direkta målgruppen för projektet är unga mellan 12-20 år boende i familje- eller jourhem inom kommunerna som ingår i Södertörn i Stockholms län. Genom att bland annat utbilda familje- och jourhem, ge dem kunskaper kring målgruppens sexuella hälsa och rättigheter och ge dem redskap i att stötta målgruppen. Vidare ska det tas fram en digital plattform för att samla kunskaper, information och som ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte familjehemmen emellan.  Efter projektets slut kommer kommunerna att fortsätta erbjudas utbildningen som blir en del av den ordinarie sexualupplysningsverksamhet RFSU Stockholm erbjuder. FoU kommer att jobba för att göra en tonårsutbildning till ett permanent inslag för familjehem som har placerade ungdomar i tonåren.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutas i januari 2021.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutas i januari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm