Hjälteskolan

Projektet drivs av: Kulturföreningen Theatron

Beskrivning av projektet

Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang.

Övergripande syfte med projektet Hjälteskolan är dels att genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang, dels att via hjälteberättelser undersöka processer hur man kan skapa jämlika möten som ger sociala- och personliga färdigheter att på sikt främja delaktighet i samhället.

Övergripande mål är dels att utveckla Hjälteskolan där man undersöker begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, dels att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Med Hjälteskolan ska Theatron nå unga svenska, nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 12 – 25 år samt personer med lätt intellektuell- och/eller kognitiv funktionsnedsättning innan de befinner sig i riskzonen för att hamna utanför samhället. Under tre år räknar man med att nå ca 2000 deltagare. Projektet ger unga positiva modeller att använda för sina känslor. Aktiviteter: högläsning, tecknande av hjältar, återberättandet av historier, övningar där unga upplever och analyserar konkreta situationer som polariserar samhällsgrupper, scenisk framställning av hjältar, analys av historiska hjältemyter. Metoden är beprövad och framgångsrik i USA.

I projektet utbildar man flera lärare som kan ta Hjälteskolan vidare. Metoden lever vidare genom studieförbunds studiecirklar/kurser och tas vidare via utbildade lärare och elever som gått i Hjälteskolan.

Projektets tidstatus

95%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i september 2020.

Projektets tidstatus

95%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i september 2020.

Kontakt

Ort
Lund

Projektet på Facebook