Hjärtats hus

Projektet drivs av: Region Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga.

Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga. De ska ha lokaler som präglas av lugn och närhet till naturen, ett hus som ger möjlighet till både större och mindre samlingar. Man kommer att ha möjlighet att erbjuda hälsocafé, fysiska aktiviteter, samtal, kulturaktiviteter och föreläsningar. Deltagarnas önskemål ska styra verksamheten. Den löpande verksamheten drivs av volontärer som själva har erfarenhet av cancer, som patient, anhörig eller vårdare. Volontärerna ska ha distans till sin egen sjukdom, de ska få utbildning och erbjudas reflektionstillfällen för att bearbeta sina samtal och upplevelser i verksamheten. Det första projektåret ska ett Hjärtats Hus finnas i Jönköping och under år två och tre ska ytterligare två Hjärtats Hus etableras i regionen.

Efter projektets slut avser Region Jönköpings län att finansiera verksamheten.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med lokala/regionala cancerföreningar och Funktionsrätt i Jönköpings län.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Jönköping