Hopp med Jobb

Projektet drivs av: Ensamkommandes Förbund Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Projektets syfte är att stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar mellan 17 och 23 år.

Målet är att genom ett antal insatser förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Efter projekttiden kommer föreningen fortsatt att ge stöd till unga nyanlända i etableringsfasen. Materialet och filmerna som har tagits fram kan användas av Ensamkommande Förbunds 21 lokalföreningar samt av andra aktörer som möter målgruppen.

Projektet genomförs i nära samarbete med relevanta offentliga och ideella organisationer.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm