I Nöd och Lust

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad har en eller flera psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Här handlar det om ett nationellt projekt som därutöver ska sammanställa de yrkesprofessionellas kunskaper och erfarenheter i sina möten med äldre anhöriga som vårdar en äldre närstående. De anhörigas och professionellas lärdomar ska därefter dokumenteras och sammanställas. Projektets resultat kommer att leva vidare genom de metoder och insatser som utvecklas under projekttiden. Allt material som tas fram kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke Diakonis och Nationellt kompetenscenter anhörigas (Nka) hemsidor. Materialet kommer även vara utformat på sådant sätt att det kan utgöra underlag för studiecirklar. Efter projekttiden ansvarar Bräcke Diakoni för löpande uppdateringar av materialet.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt